Menu Close

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขับเคลื่อนสู่อนาคตสังคมไร้คาร์บอน

ในปัจจุบันเนื่องจากมีกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยทำให้ baccplayer สนใจที่จะเอาข้อมูลดี ๆ มาแบ่งปันทุกคนกับ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน มาพร้อมกับแนวคิดที่อยากจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงเริ่มมีการนำแบตเตอรี่แบบใหม่ ๆ ที่ทั้งสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่าเดิม เช่น ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ระดับโครงข่าย มาใช้เป็นแหล่งพลังงานแทนที่แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดหรือเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล โดยเป้าหมายคือการนำแบตเตอรี่เหล่านี้มาใช้ร่วมกับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งมักผลิตไฟฟ้าได้ไม่คงที่ขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้จ่ายพลังงานได้เสถียร ทั้งนี้ SCiBTM ยังเริ่มนิยมนำมาใช้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับความคงทนและปลอดภัย เช่น รถไฟและเรือ 

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ขับเคลื่อนสู่อนาคตสังคมไร้คาร์บอน

เหตุใดจึงควรเลือก SCiBTM

ขั้วแอโนดลิเทียมไทเทเนียมออกไซด์ทำให้แบตเตอรี่ SCiBTM มีคุณสมบัติเฉพาะตัวหลายประการ เราจะมาดูกันว่าคุณสมบัติเหล่านี้นำไปใช้ประโยชน์ในสาขาต่าง ๆ อย่างไรบ้าง และมีจุดเด่นอะไรที่ทำให้ถูกเลือกไปใช้งานในลักษณะดังกล่าว

SCiBTM
กำลังขาเข้า/ขาออกสูง

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านกำลังและประหยัดพลังงาน ( เช่น รถยนต์ไมล์ดไฮบริด ) แบตเตอรี่ SCiBTM ถูกนำมาใช้ในรถยนต์ไมล์ดไฮบริด เพื่อเก็บสะสมพลังงานที่เกิดจากการชะลอความเร็ว เมื่อเบรกรถไว้ใช้ช่วยเร่งความเร็วในครั้งต่อไปหรือใช้เปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อดับ เครื่องยนต์ แบตเตอรี่ SCiBTM ทำให้เกิดกลไกเช่นนี้ได้ เพราะมีคุณสมบัติชาร์จพลังงานได้อย่างรวดเร็ว ทั้งยังมีกำลังขาเข้า/ขาออกสูง ทำให้แบตเตอรี่สะสมพลังงานได้ปริมาณมากและมีประสิทธิภาพเมื่อรถชะลอความเร็ว  พลังงานที่เก็บสะสมนี้สามารถดึงไปใช้ช่วยติดเครื่องและเร่งความเร็ว ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างมาก        

การชาร์จอย่างรวดเร็ว

ช่วยเพิ่มประสิทธิการทำงาน/ให้บริการ ( เช่น รถโดยสารไฟฟ้า/ยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ ) รถโดยสารไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนเริ่มเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นเนื่องจากมีแรงกดดันจากกระแสสังคมไร้คาร์บอนเพิ่มขึ้น โดยปกติแล้ว รถโดยสารไฟฟ้าจะต้องชาร์จไฟวันละครั้ง ( ในช่วงกลางคืน ) เพื่อให้วิ่งได้ตลอดทั้งวันในวันรุ่งขึ้น แต่จะทำเช่นนี้ได้ก็จำเป็นต้องติดตั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ซึ่งนอกจากจะแพงกว่าปกติแล้วยังกินพื้นที่ห้องโดยสารให้แคบลงอีกด้วย

ทั้งนี้ แบตเตอรี่ SCiB™ ของโตชิบาสามารถแก้ปัญหานี้ได้เนื่องจากมีคุณสมบัติชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็ว ทำให้รถโดยสารที่ติดตั้ง SCiB™ สามารถชาร์จพลังงานอย่างรวดเร็วให้เพียงพอที่จะขับต่อไปได้ทุก ๆ ครั้งที่แวะจอดตามป้ายรถประจำทาง ทำให้สามารถลดจำนวนแบตเตอรี่ที่ต้องมีติดรถไว้ ส่งผลให้ห้องโดยสารมีพื้นที่เพิ่มขึ้น ประหยัดเชื้อเพลิงเพราะรถเบาลง ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินรถอีกด้วย นอกจากนั้น แบตเตอรี่ SCiBTM ยังเริ่มนำไปใช้แพร่หลายมากขึ้น

ในยานพาหนะนำทางอัตโนมัติ (AGV) ที่ใช้ลำเลียงสินค้าในโรงงานและคลังสินค้าขนาดใหญ่ด้วย แต่เดิม ยานพาหนะเหล่านี้ใช้แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดเป็นแหล่งพลังงาน แต่ต้องใช้เวลาชาร์จนาน ซึ่งแปลว่าผู้ใช้ต้องมีแบตเตอรี่สำรองจำนวนมากและมียานพาหนะหลายคันเพื่อใช้สลับกัน แต่เมื่อใช้แบตเตอรี่ SCiBTM ซึ่งมีคุณสมบัติชาร์จได้อย่างรวดเร็ว ร่วมกับระบบชาร์จอัตโนมัติแล้ว เราก็จะสามารถใช้งานยานพาหนะนำทางอัตโนมัติได้โดยอาศัยเพียงแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในตัวยานพาหนะเท่านั้น ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ยุ่งยากอีกด้วย

งานที่ต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและทนต่อสภาพอากาศรุนแรงได้

แบตเตอรี่ SCiBTM มีข้อได้เปรียบอีกประการ คือ ชาร์จและจ่ายกระแสไฟได้อย่างปลอดภัยในหลากหลายอุณหภูมิ ด้วยเหตุนี้ แบตเตอรี่ชนิดนี้จึงเริ่มนำมาใช้กันมากขึ้นทั้งในภูมิภาคที่หนาวจัด เช่น ยุโรปตอนเหนือ รัสเซีย และภูมิภาคที่ร้อนอบอ้าว เช่น ประเทศไทยและมาเลเซีย อีกทั้งยังถูกนำมาใช้มากขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมต่าง ๆ เช่น รถไฟ เรือ และสถานีไฟฟ้าย่อย 

เนื่องจากปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง นอกจากนั้น SCiBTM ยังเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแรกที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนิปปอน ไคจิ เคียวไค ในญี่ปุ่นให้ใช้งานในเรือเดินทะเล ( 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ) อีกทั้งยังเป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนแรกในโลกที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในรถรางและได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของยุโรป
( 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 )

เราจะเห็นได้ว่ามีการนำแบตเตอรี่ SCiBTM ไปใช้แพร่หลายมากขึ้นในประเภทงานและจุดประสงค์ต่าง ๆ ที่ต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือสูง อายุการใช้งานที่ยืนยาว และกำลังขาเข้า/ขาออกในระดับสูง